Ortaklık ve Kredi İşlemleri

Ortaklık ve Kredi İşlemleri

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

Kooperatifimize yasalarda tarifi yapılmış olan küçük esnaf ve sanatkarlar ortak olabilmektedirler.

Ortaklık için gerekli belgeler

1-Kimlik belgesi
2-Vergi Levhası
3-Oda kayıt belgesi
4-Esnaf sicil belgesi
5-Oturma belgesi
6-2 adet vesikalık fotoğraf

Yukarıdaki belgelerle Kooperatifimize başvurduğunuz zaman ortaklık talebiniz en kısa sürede Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak ve sonuç size bildirilecektir.

KREDİ İŞLEMLERİ
Kooperatifimizde kredi üst limiti işletme kredilerinde 650.000.- TL'dir. Yatırım kredilerinde 1.500.000,- TL'dir. Bazı meslek gruplarında işletme kredisi üst limitleri değişmektedir. İsteyen her ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi talebi gerekli istihbaratlar yapılıp Yönetim Kurulu'nun onayından sonra bankaya gönderilir. Bankanın da gerekli sorgulamaları yapıp uygun bulması halinde istenen kredi ortağa kullandırılır. Kredi faiz oranı yıllık % 25 tir.

Kredi kullanımında yapılan kesintiler
Risk payı ................................. : % 1
Masraf karşılığı.......................: % 1,5
Üst birlik payı..........................: % 0.5
Bloke sermaye........................: % 2
Banka Komisyonu ................: % 1

KREDİ TÜRLERİ
-İşletme Kredisi
Esnaf ve Sanatkarların hammadde, makina, teçhizat ve işletme giderlerinin karşılanması için kullandırılır.

Kredi teminatı..........................: Şahıs kefaleti,taşınmaz ipoteği,araç rehni.
Kredi Limiti................................: 650.000.- TL
Kredi Faiz Oranı.......................: %25
Ödeme aralığı...........................: 1 ay - 3 ay.
Vadesi ........................................: 5 Yıl

-Yatırım Kredisi
Esnaflara işyeri alımı ve şoför esnafına araç yenilemesi için kullandırılır

Kredi teminatı..........................: Şahıs kefaleti,taşınmaz ipoteği,araç rehni.
Kredi Limiti................................: 1.500.000.- TL
Kredi Faiz Oranı.......................: %25
Ödeme aralığı...........................: 1 ay - 3 ay
Vadesi ........................................: İşyeri alımında 10 Yıl , Araç alımında 7 yılKredi başvurusunda ortaktan istenen belgeler
1-Kredi talep dilekçesi
2-Kimlik belgesi
3-Oturma belgesi
4-Oda kayıt belgesi
5-Esnaf sicil belgesi
6-Vergi levhası
7-İş yeri açma ruhsatı ( Esnaf odası üyelerinden )
8-Taşıt ruhsatı ( Şoförler odası üyelerinden )
9-Sürücü belgesi ( Şoförler odası üyelerinden )
10-Bilanço veya hesap özeti (Son döneme ait)

Esnaf kefillerden istenen belgeler
1-Kimlik belgesi
2-Oturma belgesi
3-Vergi levhası
4-Oda Kayıt Belgesi
5-Esnaf Sicil Belgesi

Çalışan kefillerden istenen belgeler
1-Kimlik belgesi
2-Oturma belgesi
3-Maaş yazısı

Taşınmaz ipoteği için istenen belgeler
1-Tapu
2-Kimlik belgesi ( Tapu sahibinin )
3-Oturma belgesi ( Tapu sahibinin )