KOSGEB-Halkbank İşbirliği Protokolü

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında; “KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve Güncel KOBİ Beyannamesi onaylı” işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa, orta, uzun vadeli, nakdi kredi ihtiyaçlarının Halkbank’ın kredi değerlendirme ve tahsis politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi ve diğer Bankacılık hizmetlerinin uygun koşullarda karşılanması amacıyla KOSGEB ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında hazırlanan İşbirliği Protokolü 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 10:00’da Başkanlığımızda düzenlenen törenle imzalanmıştır.

 

Protokol kapsamında KOBİ’lere sağlanan avantajlar:
Kredi Türleri
A.    KOBİ Finansman Destek Kredisi:
İlk defa olarak uygulanacak ve azami 60 Ay (5 yıl) vadeli kredide işletmelere, nakit akışları ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir.
B.     İhracatçı KOBİ’lere Destek Kredileri
Döviz ve TL İhracat Kredisi aylık eşit taksitli (AET), dönemsel taksitli, BCH veya Spot olarak kullandırılabilecektir.
Ayrıca bu protokol kapsamında Döviz Kredisi kullanan firmalara talep etmeleri halinde, yurtdışında yeni pazarlar bulmalarını ve İngilizce dil bilgilerini geliştirerek yabancı firmalarla iletişimi kolaylaştırmalarını teminen, Live Learning Sistemli 6 ayücretsiz İngilizce eğitimi desteği sağlanacaktır.
C.    KOBİ Enerji Verimliliği Kredileri
Banka, enerji verimliliğine yatırım yapan işletmelere özel olarak aşağıdaki kredileri uygun şartlarla sunacaktır.
1) Fransız Kalkınma Ajansı Enerji Verimliliği Kredisi
Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar vadelidir.
Ödeme şekli: EUR ve TL cinsinden kullandırılabilecek olan kredi, yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. Euro cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 6 ayda bir dönemsel ödemeli; TL cinsinden kullandırılacak krediler ise dönemsel ödemeli (3 veya 6 ayda bir) veya aylık eşit taksitli olarak kullandırılabilecektir.
2) Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi:
Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar vadelidir.
Ödeme şekli: USD, EUR ve TL cinsinden kullandırılabilecek olan kredi, yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. USD cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 6 ayda bir dönemsel ödemeli; EUR ve TL cinsinden kullandırılacak krediler ise 3 veya 6 ayda bir dönemsel ödemeli veya aylık eşit taksitli (AET) olarak kullandırılacaktır.
D.    ARGE ve İnovasyon Kredileri
1)        AYB (Avrupa Yatırım Bankası) Yenilikçi Firma Kredisi
Vade: İşletme kredilerinde 5 yıl (60 ay), Yatırım kredilerinde 7 yıl (84 ay)
Ödeme şekli: Kredi EUR cinsinden, 3 ya da 6 ayda bir dönemsel ödemeli veya AET olarak kullandırılacaktır.
2) Teknoloji, AR-GE, İnovasyon Kredisi
Banka, işletmelerin yeni ürün tasarımı, mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, AR-GE laboratuvar yapımı, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında ihtiyaç duyacağı finansman desteğini sağlayabilecektir.
·           Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl
·           İşletme Kredilerinde ise 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 4 yıl vade uygulanabilecektir.
E.     Teminat Mektubu:
Banka, Gayrinakit kredi olarak 1 yıl vadeli, “KOSGEB Destekleri” konulu teminat mektubu tahsis edebilecektir. Kredi TL veya YP (USD/EUR) olarak kullandırılabilecektir.
F.     Ticari Kredi Kartı (Paraf Business Kart)
Protokol kapsamında yer alan firmalara ilk yıl kart aidatı uygulanmayacaktır.
G.    Girişimci Kredileri
Banka, girişimcilerin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmalarını desteklemek amacıyla KOSGEB’in düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden sertifika almaya/girişimcilik destek programlarından hibe almaya hak kazanmış İşletmelere özel kredi seçeneklerini avantajlı faiz oranları ile sunacaktır.
Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun olduğu bölümle ilgili kendi işini kurmak isteyen ''Genç'' girişimciler 50 bin TL’ye kadar, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan, deneyimli ve kendi iş yerini açmak isteyen ''Usta'' girişimciler de 30 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecektir.
Üniversite mezunu olup, deneyim kazandığı ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi işyerini açmak isteyen ''Cesur'' girişimciler ile ''Mucit'' girişimciler ve teknokentlerde faaliyet gösteren, patenti alınmış her türlü buluş/icat/yeni fikri faaliyete geçirmek isteyen girişimciler ise 75’er bin TL’ye kadar krediden yararlanabilecektir.
 
Diğer Ürün ve Hizmetler
A. Bankacılık Hizmet ve İşlemleri
Bankacılık işlemlerinin tek bir paket içerisinde toplandığı “KOBİ Hesaplı Bankacılık Tarifeleri” ile işletmeler her Bankacılık işlemi için tek tek ücret ödemek yerine istediği periyotlarda satın alacağı tasarruf paketleri ile havale, EFT, çek tahsilâtı, çek karnesi, hesap işletim ücreti gibi Bankacılık işlemlerini maliyet avantajı ile gerçekleştirebilecektir.
B. KOBİ’lere Teknolojik Destekler
İşletmelerin finansal hayatlarını kolaylaştıracak bazı teknolojik destekler sunulacaktır.
Bankanın KOBİ’lere yönelik oluşturduğu portal üzerinden, işi ile ilgili destek almak istedikleri her sorunda, konusunda uzman danışmanlar ile işletmeleri destekleyebilecektir. Tamamen ücretsiz sunulan bu hizmet sayesinde işletmeler, dış ticaretten vergiye, girişimcilikten, hibe ve desteklere kadar birçok konuda bilgi sahibi olabileceklerdir.
2) LUCA – Muhasebe Entegrasyonu
KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm işletmelerin Halkbank’taki hesap hareketleri otomatik olarak LUCA-Muhasebe sistemi üzerinden işletmenin çalıştığı muhasebeci/mali müşavirlerine aktarılabilecektir. Böylelikle şeffaf muhasebe sistemi sağlanarak işletmelerin Basel süreçlerine uyumu sağlanmaktadır.
3) KKB Risk Raporu Sunum Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.
4) TBB Risk Merkezi Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.
5) Karekodlu Çek Hizmeti
Çek karnelerini karekod özellikli olarak almak isteyen İşletmelerin talepleri için öncelikle KKB FİNDEKS sistemine üye olması gerekmektedir.